Arbetssätt

 

Arbetssätt

Kompetens - förstå den skyddsbehövande behov, göra riskanalyser i alla situationer, kreativt och professionellt förhållningssätt

Engagemang - pålitlighet, trygghet, hög kvalitet och ständiga förbättringar 

Serviceinriktad - hjälpsam, lyhörd, flexibel, visa respekt, 

individuellt bemötande - utgår från den skyddsbehövande behov och förutsättningar

 

Personalen arbetar utifrån nationell värdegrund (SoL), ett arbetssätt som innebär inflytande, delaktighet, respektfullt bemötande och omtanke för att ge den skyddsbehövande ett värdigt liv och välbefinnande.

Verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som är tillämpliga, t.ex. socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, diskrimineringslagen, sekretesslagen, arbetsmiljölagen samt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Exempel på vardagliga insatser

 • ·  Kosthållning – planera och genomföra matinköp, näringslära, konkreta råd och konsekvenser

 • ·  Inköp – mat, kläder, andra förbrukningsvaror

 • ·  Post-, bank-, apoteksärenden

 • ·  Stöd i myndighetskontakter

 • ·  Ledsagning – stöd i form tidsbeställning och ledsagning till läkare, frisör, optiker etc.

 • ·  Hygien – hjälp med personlig omvårdnad, konkreta råd och konsekvenser

 • ·  Friskvård/sjukvård – motivera till tandvård, bevaka hälsoläge, medicinöverlämning, motion, fysisk träning

 • ·  Ekonomi – kontakt med god man, förvaltare, socialtjänst m.m, val och konsekvenser

 • ·  Nätverksarbete – bygga och underhålla nätverk

 • ·  Konflikthantering – förebygga och hantera konfliktsituationer

 • ·  Strukturera tillvaron - planera, strukturera tiden och aktiviteterna, balans mellan vila, arbete, fritid, familj

 • ·  Stöd för en meningsfull sysselsättning

 • ·  Social träning – bryta isolering, främja kommunikation, öka självkänslan och eget ansvarstagande

 • ·  Fritidsaktiviteter – motion, kultur, friluftsliv, främja intressen

 • ·  Motivera/inspirera – visa på möjligheter, bredda intressen

 • ·  Vara ingångsättare – ge positiv feedback, bekräfta och uppmuntra, stärka självkänsla 

 


Kontakt

www.nyatag.com

Stigbergstorget 1
Göteborg
414 63


Växel 031-704 32 00
Fax 031-12 96 40
Jour 070 770 15 72