Skyddat boende- en fristad från våld

Nya Tags skyddsenhet är en verksamhet där vuxna och barn får en fristad från våld. Vi erbjuder 20 st rum i varierande storlek- från singelrum till stora familjerum. Samtliga rum är fullt inredda med fräscha möbler och textilier. Boendet ligger beläget i Stockholms utkant.

Nya Tag har en helhetssyn kring varje individ där vi erbjuder en mer långsiktig insats i form av stöd från personal både för vuxna och barn. Boendet är bemannat dygnet runt året om.
I samband med inflytt genomförs ett samtal där personen/familjen får berätta om sin situation för att ges möjlighet att reflektera över vad som hänt. Berättelsen ligger sedan även till grund för riskbedömning runt klienten/familjen.
Nya Tag kan stå till tjänst med hämtning, riskbedömningar och stöd i rättsprocessen.

Kvalificerat skydd och stöd i ett tidigt skede är mycket viktigt för att ge så bra förutsättningar som möjligt att åter bli trygg och våga förändra sin livssituation. Nya Tags skyddsenhet har därför utvecklat sitt arbete på flera områden kring denna fråga.
När en person/familj varit utsatt för någon form av trauma och fått lämna hemmet under dramatiska omständigheter behöver personen/familjen ofta hjälp och stöd i den akuta krisen. Nya Tag har möjlighet att hjälpa och stötta genom att tillhandahålla fysisk säkerhet, emotionell trygghet, stöd i vardagen och att skapa ett lugn runt personen/familjen. Om behovet av bearbetning av eventuella trauman uppstår har vi på Nya Tag möjlighet att vara behjälpliga med att upprätta en kontakt med psykolog för det ändamålet.  

Nya Tags skyddsenhet bemannas av medarbetare med hög kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med människor i utsatta livspositioner. Alla medarbetare har en grundutbildning och har därför kompetens att genomföra stödsamtal i vardagen. Personalens kompetens säkras genom att gruppen får handledning i såväl frågor på gruppnivå som i enskilda ärenden.

Vi arbetar enligt socialstyrelsens riktlinjer när det gäller vård, boende och stödinsatser.

Vid förfrågan kontakta

Nya Tag
 

Växel Mån-Fre 9.00-17.00      031-704 32 00

Jour dygnet runt                        070 770 15 72Kontakt

www.nyatag.com

Stigbergstorget 1
Göteborg
414 63


Växel 031-704 32 00
Fax 031-12 96 40
Jour 070 770 15 72