INDIVIDUELL BEHANDLING OCH OMSORG FÖR UNGA VUXNA

MED EGEN MUSIKSTUDIO I BEHANDLINGSHEMMET

Nya Tag är ett HVB-Hem som tror på förändringsarbete. En av våra många styrkor är konstellationen av medarbetare som tillsammans besitter en bred kompetens med olika utbildningar, yrkeslivserfarenhet och etniska bakgrunder. Olikheter är en resurs. Med dessa olika erfarenheter ska vi försöka skapa förutsättningar för nya tag i livet för de som placeras hos oss.

Målgruppen är unga vuxna med en bakgrund av missbruksproblematik, social problematik och/eller kriminalitet. I denna målgrupp finns det personer som även har neuropsykiatriska/psykologiska diagnoser.

Vår vision är att med tiden erbjuda den bästa hem för vård och behandling för de som placeras hos oss. Detta genom att verksamheten ska bygga på värdegrund som delaktighet, samarbete, god kommunikation, kunskap, kompetens och utbildning.

 

 


Bildgalleri

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

——————————


 

 

Nyheter

19.05.2019 14:23

Nya Tag har beviljats HVB tillstånd i Hunnebostrand.

Nya Tag kommer till sensommaren starta upp en ny enhet i Hunnebostrand som vänder sig till män 21-45 år som har missbruksproblematik. 

Läs mera

—————

11.04.2019 00:00

Utbildning

För att öka kompetensen på HVB Nya Tag har tre medarbetare gått en utbildning i Återfallsprevention.  Kursens målsättning har varit att ge grundläggande kunskap i manualbaserad återfallsprevention vid beroende, utveckla färdigheter samt träna och tillämpa dessa i det konkreta...

Läs mera

—————

11.12.2018 11:43

Kvalitetindex

Vi på Nya Tag vill skicka ett hjärtligt tack till alla er som tog sig tiden att besvara frågeformuläret till SSILs kvalitetsindex. Vi anser att SSILs kvalitetsindex ger oss värdefulla verktyg i vår verksamhetsutveckling där vi alltid som målsättning strävar efter är ge den bästa möjliga service,...

Läs mera

—————

27.11.2018 10:04

Socionomdagarna 21-22 november 2018

Tack ni alla som kom förbi vår monter på socionomdagarna!  

Läs mera

—————

24.05.2018 22:54

Behandling av personuppgifter inom Nya Tag

Du har säkert hört talas om GDPR (General Data Protection Regulation) som är den nya EU-förordningen som börja gälla den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen och reglerar hur företag får behandla personuppgifter.   För att du ska känna dig trygg och få bättre inblick i...

Läs mera

—————

05.06.2017 10:00

Platser tillgängliga på våra skyddat boende

Nu har Nya Tag lediga platser för skyddat boende Ring Bengt Lassen, verksamhetens föreståndare, för mer info!

Läs mera

—————

16.12.2016 11:54

Musikproduktion på plats

Efter klienternas önskan har nu NyaTag en egen musikstudio. Vi har en musikproducent som arbetar med klienterna så de kan skapa sin egna musik

Läs mera

—————

24.03.2015 17:16

Kurs- Trauma och psykisk ohälsa

Idag deltog Nya Tag på kursen Trauma och psykisk ohälsa hos flyktingar- Om behov, stöd, samtal och bemötande. Kursen arrangerades av Expo Medica Svenska AB där föreläsare under dagen var;  Ulf Gustavsson, psykolog, psykoterapeut och verksamhetschef Röda Korsets behandlingscenter, Uppsala...

Läs mera

—————

20.03.2015 11:02

Kvalitetsindexmätningar

Från och med den 1 april kommer Nya Tag att använda sig av SSIL's kvalitetsindexmätningar för att kundtillfredsställelsen ska hållas på högsta nivå. Detta är en av många av årets satsningar som den nya ägaren har gjort. 

Läs mera

—————


Kontakt

www.nyatag.com

Stigbergstorget 1
Göteborg
414 63


Växel 031-704 32 00
Fax 031-12 96 40
Jour 070 770 15 72Placering

Placering

Nya Tag har ledig plats i boendet så tveka inte att kontakta oss för en eventuell placering samt prisuppgifter

Vi tar även emot akutplaceringar dygnet runt. Vid en sådan placering kontaktar ni vår samordnare på mobil nr 070 727 88 39 alternativ enhetschef 0704 45 13 59

 

Läs mera

—————


Synpunkter

Synpunkter

På Nya Tag tar vi alla idéer, synpunkter och klagomål från klienter, anhöriga, handläggare och övriga på allvar. Vi ser det som en möjlighet och förbättra och utveckla vår verksamhet. Ett klagomål ger oss möjligheten att ta itu med det problem eller missförstånd som har uppstått, att föra en...

Läs mera

—————