Målsättning

Arbete/Utbildning

Arbetet är en viktig del av den unges liv. Ett arbete leder till förbättrad självkänsla och ökad självständighet och dessutom ger det en inkomst. Vi samarbetar med ett flertal olika hantverkare och företag samt arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Med hjälp av praktikplatser och lärlingsplatser försöker vi lotsa ut ungdomen i arbetslivet. Många ungdomar har inte fullgjort sin skolplikt. Där det behövs hjälper vi ungdomen att slutföra sin skolgång. Vi samarbetar även med olika gymnasieskolor och folkhögskolor. Nya Tag har en arbetspraktik tillgänglig för ungdomarna som fungerar som en "praktik före praktiken". Syftet är att lära sig hålla en struktur, få rutin på sin vardag samt få erfarenhet och referenser. 

Boende

Vi strävar efter att ungdomarna ska ha ett väl fungerande boende. Vi ger också stöd i de vardagliga sysslorna som att betala räkningar, handla mat, ADL mm. Förutom våra nio platser i gruppboendet så har vi ett antal referenslägenheter som ett steg i behandlingen/utslussningen.

Fritid

Vi försöker hitta något meningsfullt och roligt för klienten att göra på sin fritid. En fritidssysselsättning kan bidra till att klienten utvecklas såväl socialt som inombords. Det är också bra att lära sig att "göra ingenting", att bara vara hemma och hitta lugnet.

Nätverk/Relationer

Det är viktigt att vidga och stärka ungdomarnas nätverk och relationer genom att de får träffa positiva vuxna. Hos oss får de träffa vuxna i olika sammanhang på ett naturligt sätt genom bland annat sina praktikplatser.

Social träning

Den sociala träningen pågår hela tiden under behandlingen och finns med som en grundkomponent i behandlingsarbetet. Förutom de olika metoder som används i behandlingen så är social träning ute på praktikplatser, skolor, mm av stor betydelse.

Nya Tag riktar sig ut i det omgivande samhället för att ungdomen ska få möjlighet att under behandlingstiden kunna bearbeta de svårigheter som han kan tänkas stöta på i vardagslivet. Vårt syfte med detta är att minimera återfallsrisken så långt det är möjligt genom att rusta ungdomen för att klara av ett självständigt liv efter utskrivning.

Drogfrihet

Nya Tag är ett drogfritt boende som ska vara en frizon från droger för de inskrivna. Det är inte tillåtet att föra in, förmedla, eller använda droger i verksamheten.

 

 

 


Kontakt

www.nyatag.com

Stigbergstorget 1
Göteborg
414 63


Växel 031-704 32 00
Fax 031-12 96 40
Jour 070 770 15 72