Läkemedelsnedtrappning

Läkemedelsprogrammet erbjuder planerad vård och behandling till dig som har fått problem med ditt bruk, missbruk eller beroende av läkemedel.

Målet med behandlingen är utsättning av samtliga beroendeframkallande läkemedel, samtidigt som du lär dig hitta nya strategier för att hantera de situationer då du tidigare tagit läkemedel.

Initialt görs alltid en bedömning som bl.a. innehåller ett utredande samtal då du även får information om olika behandlingsalternativ, en grundlig intervju och ett läkarbesök. Efter det görs en individuell behandlingsplanering.

Behandlingen kan innehålla nedtrappning av läkemedel i öppenvård eller i slutenvård. Under nedtrappningen har du regelbundna samtal med en behandlare. Vi rekommenderar att du fortsätter behandlingen i eftervård efter avslutad nedtrappning.

 


Kontakt

www.nyatag.com

Stigbergstorget 1
Göteborg
414 63


Växel 031-704 32 00
Fax 031-12 96 40
Jour 070 770 15 72